Política de privadesa

Identitat del responsable dels tractaments

Lilday (Marta Grau Martinez, amb seu social en Carrer Major, 63 Aiguafreda 08591 Barcelona, N.I.F. 46241016E), de conformitat amb la Legislació de protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l’usuari queda informat que les dades personals proporcionades, sempre que procedeixi, s’incorporessin a un arxiu automatitzat, que s’utilitzarà únicament per a les finalitats descrites en el formulari o contracte corresponent.

Registre i compra

D’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionats en els formularis de registre i compra seran tractats per Lilday per a oferir-li els serveis de subscripció i compra dels articles oferts a través de la web, així com per a l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de Lilday, emparant-se el responsable del tractament en el consentiment de l’interessat, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la Política de Privacitat o marcant la casella d’acceptació per a l’enviament d’informació comercial. Les seves dades de caràcter personal seran tractats mentre es mantingui la relació contractual amb el client, mentre aquest no exerciti la supressió o oposició a les seves dades i mentre persisteixin les obligacions legals que en matèria fiscal afectin a Lilday.

Cookies

www.lilday.com utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de visitant i usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:
La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web.

El disseny de continguts que l’usuari va triar en la seva primera visita al nostre web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides
.

El visitant i usuari té l’opció d’eliminar les cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Encara que en aquest cas, no podrem oferir en el futur serveis personalitzats que incorporaran avantatges per als nostres visitants.

Contacte i dubtes

D’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionats en el formulari de contacte i/o dubtes seran tractats per Lildayper a atendre les seves consultes com a usuari, emparant-se Lilday en el consentiment de l’interessat, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant la Política de Privacitat i en marcar la casella d’acceptació per a l’enviament d’informació comercial. Les seves dades de caràcter personal seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la seva sol·licitud.

Newsletter

D’acord amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades, l’informem que les dades de caràcter personal proporcionats per a l’enviament de la Newsletter seran tractats per Lilday per a enviar-li informació relacionada amb l’activitat de Lilday emparant-se aquest últim en el consentiment de l’interessat, en emplenar i enviar el formulari i en marcar la casella acceptant les condicions d’ús. Les seves dades de caràcter personal seran conservats fins que cancel·li la seva subscripció a la Newsletter de Lilday.

Respecte a tots els tractaments

Comunicació de dades a tercers

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. No obstant això, és possible que, per a la correcta prestació dels serveis, Lilday hagi de comunicar determinades dades personals a tercers que li prestin serveis, exclusivament per al correcte funcionament de l’empresa. En qualsevol cas, aquestes comunicacions de dades que podrien realitzar-se, es faran com a encàrrec de tractament per part de dites terceres, per a la prestació de serveis a Lilday, per exemple per a la prestació de serveis de missatgeria, enviament de la newsletter i/o assessorament fiscal podrà contractar amb tercers experts la prestació del servei, la qual cosa implicarà l’accés per part del tercer a la informació de caràcter personal o en el cas que Lilday contracti els serveis d’allotjament de hosting amb un tercer. En aquest sentit, Lildaycomptarà amb els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb els tercers que tractin o accedeixin a les dades de caràcter personal de Lilday, en compliment dels establert en la normativa de Protecció de Dades.

Exercici de drets

Igualment l’informem que compta amb els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, respecte de les seves dades de caràcter personal, així com amb la possibilitat de revocar el seu consentiment, podent-los exercitar remetent un correu electrònic a hola@lilday.com  . La petició haurà d’incloure nom, cognoms, adreça, dret que desitja sol·licitar i contingut de la seva petició. Finalment, especialment quan Vostè no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquest efecte ha de dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Manteniment de les dades

L’interessat es compromet a mantenir les dades proporcionades a Lilday degudament actualitzats. L’interessat serà responsable dels danys i perjudicis que Lilday o tercers poguessin sofrir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

Seguretat de les dades

Lilday té implementats en els seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc., les mesures de seguretat que la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal requereix. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que evitin l’accés de tercers a les dades sense autorització, la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització d’aquests. Malgrat això, sempre que proporcioni informació personal en la xarxa, existeix el risc que terceres persones, el control de les quals queda fora del nostre abast, puguin interceptar aquesta informació i utilitzar-la. Encara que en Lilday ens esforcem per protegir la informació personal i la seva privacitat no podem garantir la seguretat de la informació que reveli a través de la xarxa i sota la seva responsabilitat.

Vigència i modificació de la política de privacitat

La Política de Privacitat establerta per Lilday està en vigor des de la data de la seva publicació en la web corresponent; l’usuari pot arxivar-la i/o reproduir-la. Lilday està facultat per a modificar la seva Política de Privacitat, posant-ho en coneixement de l’usuari.